Now showing items 1-1 of 1

    • Els comediants a Elsinor 

      Bertran Cassadó, Salvador; Nadal, Lourdes
      El pare de Hamlet ha mort i el seu germà Claudi s’ha casat amb Gerturd, l’esposa del difunt. El jove Hamlet sent per la televisió que un fantasma semblant al seu pare s’està apareixent durant les darreres nits. El fantasma ...